(1) Horstmann,Michael (1720) - Hokamp,Sascha (2118)1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.d4 Lg7 4.g3 c6 5.Lg2 d6 6.0-0 Dc7 7.Sc3 0-0 8.Lg5 h6 9.Lxf6 Lxf6 10.Dd2 Lg7 1/2-1/2